DutchF1race.nl

Jouw pitstop voor de Nederlandse formule 1-race

Alles over ons en jouw auteursrecht

copyright Dutchf1race.nl

Auteursrecht en andere intellectuele eigendommen zijn uiteraard belangrijk. Om daarover geen misverstanden te laten bestaan informeren we je op deze pagina over jouw en ons auteursrecht.

Ons auteursrecht en onze intellectuele eigendommen

Op alle uitingen op deze website en onze social media kanalen rusten onze auteursrecht en onze intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat wij alle rechten expliciet voorbehouden. Houder van deze rechten is:

Webwizards.Online, Campagneweg 11C, 4761 RM te Zevenbergen. Vragen over copyright kun je per e-mail aan ons stellen. Om jou alvast op weg te helpen zetten we hierna wat zaken op een rij.

Uitzonderingen auteursrechten Dutchf1race.nl

Er is een aantal zaken waarvan het copyright niet bij Dutchf1race.nl berust. Dit betreft de volgende uitingen:

  • Afbeeldingen, tenzij ons copyright in de afbeelding is opgenomen;
  • Audio-, videoregistraties en playlists, zoals ‘kanalen’ op Youtube, tenzij het originele filmpje is geüpload op het account van DutchF1race.nl en/of het copyright door mededeling in de begeleidende tekst aan DutchF1race.nl is toegewezen;

Toestemming gebruik content met copyright

We zijn een fansite, dus willen we onze berichten graag delen onder fans. Als jij daarbij wilt helpen graag. Je mag de content waar wij copyright op hebben onder voorwaarden gebruiken. We zetten de voorwaarden hierna op een rij:

  • Ten behoeve van jouw eigen nieuwssites mag je de content waar ons copyright op rust gebruiken als je niet meer dan de kop en een inleiding (van ± 50 woorden) op jouw site plaatst. Daarnaast is in dat geval de voorwaarde dat je een vermelding naar onze site + link plaatst.
  • Ten behoeve van jouw social media mag je onze berichten delen, liken en retweeten zoveel je wilt. Je mag echter niet de inhoud van onze berichten overnemen en het hele bericht via een ander account dan het onze delen.
  • Wil je geld verdienen met onze content? Leuk, wij ook. We zijn dan ook altijd in voor een samenwerking. Daar kun je hier meer over lezen.

Als je twijfelt of we iets wel of niet toestaan kun je natuurlijk altijd even contact met ons opnemen. Wees gerust, we bijten niet.

Als we toch merken dat je in strijd met ons copyright handelt zullen we je eerst vriendelijk informeren over het misverstand en een voorstel doen om de zaak op te lossen (dat betekent in de praktijk de betreffende content weghalen of een vergoeding betalen). Als dat niet tot resultaat leidt behouden we ons het recht voor om nadere stappen te ondernemen. Dit willen we uiteraard liever voorkomen en doen we alleen als het niet anders kan.

Heb jij input voor onze website?

Uiteraard mag je altijd inzendingen toesturen voor gebruik op onze website en/of social media. Uiteraard respecteren we eventuele embargo’s, vertrouwelijkheid en discrectie. Hoe wij jouw inbreng juridisch zien kun je in onze algemene voorwaarden lezen. Als je ons inbreng toezendt accepteer je deze bepalingen.

Jouw auteursrechten

We zijn uiteraard zorgvuldig als wij de informatie op onze website en/of social media samenstellen en/of onderhouden. Wij proberen dan ook altijd gebruik te maken van rechtenvrij materiaal of eigen materiaal in te zetten.

Ondanks die maatregelen kun je het gevoel hebben dat wij content hebben geplaatst die inbreuk maakt op jouw rechten of waarvan je meent dat dit anderszins onrechtmatig is. Als dit zo is kun je een verzoek indienen om deze informatie van onze uitingen te verwijderen. Dit kan via onderstaand formulier.

Over welke bijdragen gaat het? (indien mogelijk graag link(s) toevoegen)

Ben je zelf rechthebbende of handel je namens een rechthebbende?

Als je dit formulier verzendt verklaar je daarmee direct:

  • dat je rechthebbende bent of door de rechthebbende(n) bent gemachtigd om in deze namens hem/haar/hen op te treden.
  • dat je dit formulier volledig en naar waarheid hebt ingevuld.

Na verzending van het bovenstaande bericht ontvang je van ons een kennisgeving over de daarna volgende stappen. Een van die stappen zou kunnen zijn dat Dutchf1race.nl besluit (een deel van) de informatie van de site te verwijderen. Noch de kennisgeving door Dutchf1race.nl, noch de geheel of gedeeltelijke verwijdering van het materiaal waar je aan refereert kun je zien als erkenning van aansprakelijkheid, inbreuk op auteursrecht van een ander dan Dutchf1race.nl en/of schadeplichtigheid.

Als je twijfelt of we iets wel of niet toestaan kun je natuurlijk altijd even contact met ons opnemen. Wees gerust, we bijten niet.

Als we toch merken dat je in strijd met ons copyright handelt zullen we je eerst vriendelijk informeren over het misverstand en een voorstel doen om de zaak op te lossen (dat betekent in de praktijk de betreffende content weghalen of een vergoeding betalen). Als dat niet tot resultaat leidt behouden we ons het recht voor om nadere stappen te ondernemen. Dit willen we uiteraard liever voorkomen en doen we alleen als het niet anders kan.

Jouw copyright

We zijn uiteraard zorgvuldig als wij de informatie op onze website en/of social media samenstellen en/of onderhouden. Wij proberen dan ook altijd gebruik te maken van rechtenvrij materiaal of eigen materiaal in te zetten.

Ondanks die maatregelen kun je het gevoel hebben dat wij content hebben geplaatst die inbreuk maakt op jouw rechten of waarvan je meent dat dit anderszins onrechtmatig is. Als dit zo is kun je een verzoek indienen om deze informatie van onze uitingen te verwijderen. Dit kan via onderstaand formulier.

Over welke bijdragen gaat het? (indien mogelijk graag link(s) toevoegen)

Ben je zelf rechthebbende of handel je namens een rechthebbende?

Als je dit formulier verzendt verklaar je daarmee direct:

  • dat je rechthebbende bent of door de rechthebbende(n) bent gemachtigd om in deze namens hem / haar op te treden.
  • dat je dit formulier volledig en naar waarheid hebt ingevuld.

Na verzending van het bovenstaande bericht ontvang je van ons een kennisgeving over de daarna volgende stappen. Een van die stappen zou kunnen zijn dat Dutchf1race.nl besluit (een deel van) de informatie van de site te verwijderen. Noch de kennisgeving door Dutchf1race.nl, noch de geheel of gedeeltelijke verwijdering van het materiaal waar je aan refereert kun je zien als erkenning van aansprakelijkheid, inbreuk op copyright van een ander dan Dutchf1race.nl en/of schadeplichtigheid.

Toepasselijk recht en prioriteit

Onze auteursrechtbepalingen maken, net als ons privacybeleid onverbrekelijk deel uit van de algemene voorwaarden en disclaimer waar je door gebruik van deze site mee akkoord gaat. Deze auteursrechtbepalingen worden daardoor ook uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, de Website en daarop aangeboden informatie behoren tot de exclusieve competentie van de bevoegde rechter te Rotterdam.
Indien je een vraag, klacht, opmerking of compliment hebt kun je contact met ons opnemen. We helpen je graag.

© 2019, DutchF1race.nl, een initiatief van Webwizards Online

Welkom op Dutchf1race.nl!

Bedankt voor je bezoek! Voor een leukere ervaring (en werkende site) gebruiken ook wij cookies en delen (aan de hand van deze cookies) informatie over je gebruik van deze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Uiteraard respecteren we jouw privacy, daarom vragen we je om deze éénmalig te accepteren! Lees verder!