DutchF1race.nl

Jouw pitstop voor de Nederlandse formule 1-race

Privacy en AVG-beleid

Privacy en GDPR-reglement

DutchF1race.nl, gevestigd aan Campagneweg 11C 4761 RM Zevenbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hoe wij jouw privacy waarborgen leggen we hierna uit.

Contactgegevens:

DutchF1race.nl

Campagneweg 11C

4761 RM Zevenbergen

+31 (0)85 – 0606 117

Peter Johnson is de Functionaris Gegevensbescherming van DutchF1race.nl Hij is te bereiken per e-mail.

Persoonsgegevens die wij verwerken

DutchF1race.nl verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • E-mailadres;
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of, bij een aankoop, jouw bankrekeningnummer.

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DutchF1race.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of mededelingen, als je jezelf hiervoor hebt opgegeven;
  • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en
  • zodra dit mogelijk is, het na jouw bestelling afhandelen van jouw betaling en correcte aflevering van goederen en/of diensten te verzorgen.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

DutchF1race.nl neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DutchF1race.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor jouw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

DutchF1race.nl verkoopt jouw gegevens in geen geval aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DutchF1race.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DutchF1race.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Privacy waarborgen: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DutchF1race.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons e-mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . DutchF1race.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DutchF1race.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of als je vragen hebt over jouw privacy, neem dan contact op met onze klantenservice. Ook wanneer jij merkt dat iemand op internet ten onrechte onze naam en/of ons (beeld)materiaal gebruikt en/of onterecht claimt bij onze organisatie te horen vragen we je om dit (discreet) te melden. Dit kan via ons e-mail adres.

Toepasselijk recht en prioriteit

Ons privacybeleid maakt, net als onze auteursrechtbepalingen onverbrekelijk deel uit van de algemene voorwaarden en disclaimer waar je door gebruik van deze site mee akkoord gaat. Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, de Website en daarop aangeboden informatie behoren tot de exclusieve competentie van de bevoegde rechter te Rotterdam.
Indien je een vraag, klacht, opmerking of compliment hebt kun je contact met ons opnemen. We helpen je graag.

© 2019, DutchF1race.nl, een initiatief van Webwizards Online

Welkom op Dutchf1race.nl!

Bedankt voor je bezoek! Voor een leukere ervaring (en werkende site) gebruiken ook wij cookies en delen (aan de hand van deze cookies) informatie over je gebruik van deze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Uiteraard respecteren we jouw privacy, daarom vragen we je om deze éénmalig te accepteren! Lees verder!